Quản Lý Vận Hành

Quản Lý Vận Hành Dự Án Xây Dựng

 

Quản lý dự án xây dựng (QLDAXD) là một dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng các kĩ thuật chuyên môn, quản lý dự án để giám sát việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng một dự án, từ đầu công trình đến khi hoàn tất. Mục đích của QLDAXD là để kiểm soát thời gian của một dự án, chi phí và chất lượng. QLDAXD tương thích với tất cả các hệ thống phân phối dự án, bao gồm thiết kế – nhà thầu xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý độ an toàn và rủi ro và đối với các quan hệ đối tác. Cùng 101HOME.VN điểm danh qua một số các đơn vị quản lý vận hành xây dựng để cho các chủ đầu tư tham khảo.

Back to top button
Call Now Button